Nieuwe reeks van start van het Latifa Gebed

 

Lief Mens,

We leven in een tijd waarin veel van ons gevraagd wordt. Zij het in onze relaties of in ons werk; er is altijd iets of iemand die iets van ons wil. Maar hoe zit dat met wat wij willen en voelen van binnen? Dagelijks worden wij overspoeld met prikkels van buitenaf, waardoor we de verbinding met onszelf kwijtraken; ons gevoel van innerlijke vrede.  Zonder innerlijke vrede worden we geleefd, lopen we onszelf voorbij en laten we ons hoofd regeren in plaats van dienstbaar te zijn aan ons hart.

Het Latifa Gebed biedt jou een plek van verstilling en bezinning. Een plek speciaal voor jou, waarin niet de ander, maar jij centraal staat, met jouw gevoelens en verlangens.

Met het volgen van deze cursus in Zelfliefde ga je leren nog meer van jezelf te houden. Je leert de regie van jouw leven in handen te nemen.  Doe je mee? Je bent welkom! Vanaf  11 september start een nieuwe reeks. Aanmelding via het Han Fortmann Centrum: www.hanfortmanncentrum.nl.

Het Latifa Gebed-4

Liefhebben in het Hartgedragen Bewustzijn

 

Lief Mens,

Heb je het gevoel dat de vorm van liefdesrelaties aan het veranderen zijn? Dat de oude manier van in relatie tot iemand staan, gewoon niet meer werkt en dat een andere energie zich aandient? Dat is de energie van het Hartgedragen bewustzijn.

Ik ervaar hoe meer ik liefde de overhand laat nemen in plaats van angst, hoe meer de  liefde stroomt en hoe minder de vorm er toe doet.

Relaties vanuit het Egogedragen bewustzijn

In het Egogedragen bewustzijn werden relaties meer gevormd vanuit een gevoel van tekort dan overvloed. Het idee was dat de ander er was om jouw behoefte naar liefde te vervullen en daardoor ontstond er een dynamiek van afhankelijkheid. Je maakte jezelf onbewust afhankelijk van de ander, want hij of zij was er om jou te bevestigen. Deze dynamiek loopt spaak op een gegeven moment, want er worden verwachtingen geprojecteerd, waaraan een partner nooit zal kunnen voldoen. Bovendien is het nooit de taak van een partner geweest om jouw behoefte aan liefde te voorzien.  Het is namelijk jouw taak om je te vervullen met je eigenliefde en dan vanuit die stroom in relatie te staan tot de wereld.  In het Egogedragen bewustzijn, waar de energie gekenmerkt wordt door controle vanuit angst voor verlies, wordt de liefde in een kader gezet en kan daardoor doodbloeden.

In het Hartgedragen bewustzijn kan de liefde meer gaan stromen, omdat er geen verwachtingen vanuit angst geprojecteerd worden. Je hebt geen behoefte om de liefde vast te moeten zetten, omdat je de liefde al in jezelf voelt. Door het zelf bevestigen van je eigenwaarde sta je in je kracht, waardoor de stem van angst zijn grip op jou verliest.

Allignment

Esther en Jerry Hicks, die de boeken over de Law of Attraction geschreven hebben, hebben het constant over Allignment. Afstemming op je Ware Zelf dat uit Liefde bestaat. Als jij volledigallignedbent met jezelf, met je Ziel, voel je je krachtig, geliefd, en onafhankelijk. Je bent liefde en straalt overvloed uit.  Je hebt de ander niet nodig om te Zijn en dat geeft ongelooflijk veel vrijheid en vreugde. Je hoeft dan ook de ander niet “ lastig” te vallen met jouw verwachtingen van hoe hij moet zijn, want je accepteert jezelf volledig. Daardoor kun je de ander makkelijker ontvangen in zijn Zijn.

Twee Individuen die van zichzelf houden en zichzelf op de eerste plek zetten, kunnen elkaar ontmoeten in volledige vrijheid en vreugde. Er is minder drama, omdat er geen gevoel van  tekort is. Immers hoeft de ander niet in jouw behoeften te voorzien, want dat doe je zelf al.  Er ontstaat een liefdesband die wordt geschapen vanuit vrijheid en overvloed in plaats van een gevoel van bezit of uit tekort. Vertrouwen neemt de overhand en liefde neemt de plek van angst in. Hierdoor ontstaat er open en eerlijke communicatie die zijn weerslag op de dynamiek van de relatie heeft.

Liefde bepalend voor vorm

In deze nieuwe energie voel ik dat het meer om  Essentie gaat, dan het om vorm gaat. De vorm wordt niet vooraf bepaald, maar ontvouwt zich op een natuurlijke manier.  Vorm creëert de illusie van zekerheid. Ik schrijf illusie, want als je een relatie aangaat om een tekort in jou te vullen of om jou schijnveiligheid  te geven, gaat geen enkele vorm werken.

De vorm drukt dan op de vrije stroom van  liefde. Maar als je de vorm durft los te laten en open te staan voor wat er  is in plaats van hoe het zou moeten zijn, dan ontstaat er ruimte.

Time for Change?

Als je keer op keer teleurgesteld  wordt in de liefde, is het wellicht aan de tijd een stap terug te nemen en te voelen vanuit welke energie jij een relatie aangaat. Is het vanuit een overvloed van liefde of is het vanuit een tekort? Als je het idee hebt dat  je iets mist en dat je iemand nodig hebt om gelukkig te zijn, kan ik je uit eigen ervaring zeggen “het gaat niet werken.” Misschien ontmoet je iemand en is de dynamiek tussen jullie  in het begin fantastisch, maar gaandeweg gaat jouw gevoel van tekort zich uiten door bijvoorbeeld  onredelijke verwachtingen te hebben of eisen te stellen, waardoor de ander zich gevangen gaat  voelen. Je kunt de ander niet in liefde ontvangen en hem niet zien voor wie hij of zij is, alleen het plaatje van hoe je hem zou willen zien en dat is geen echte liefde. Deze dynamiek heeft dan ook geen plek in het Hartgedragen bewustzijn. Je kleineert jezelf door afhankelijkheid of je kleineert de ander door hem afhankelijk van jou te willen maken.  Innerlijke kracht, een diepe Verbondenheid met jezelf en grootsheid maken deel uit van deze nieuwe energie. We zijn bedoeld om krachtig te zijn. Kracht die dankzij onze zelfliefde geschapen wordt, want daardoor kunnen we ons Licht laten schijnen.

radiantheart

Wat betekend Zelfliefde voor Jou?

Lief Mens,

Wat betekend Zelfliefde voor jou? Ik vraag dit omdat er zoveel  manieren zijn om van jezelf te houden en ik jou wil uitnodigen om te voelen wat voor jou passend is.

Zelfliefde kan namelijk inhouden, trouw zijn aan jezelf, nee zeggen en je grenzen stellen, jezelf iets toestaan wat jezelf vanuit wellicht een oordeel niet voor openstelt. Voor jezelf te gaan staan en jouw eigen koers te volgen ongeacht de stemmen van buitenaf of je stem van je Ego die je liever klein wil  houden.

Rumi zegt, zoek niet naar liefde maar naar de barrières die je opwerpt tegen liefde? Waar werp jij barrières op tegen liefde. Waar laat je liefde niet stromen in je leven?

Wij werpen  onbewust barrières op tegen liefde  Vaak als we gekwetst geweest zijn  in ons leven, hebben we de neiging ons hart af te sluiten waardoor wij in onze pijn blijven steken.

Door ons hart af te sluiten, sluiten wij onszelf af van onze eigen bron van liefde. We zeggen dat we ons willen beschermen tegen nog meer pijn maar door de bescherming is eigenlijk meer een muur die wij optrekken om ons hart heen. Een muur die ons niet gelukkig maakt maar eenzaam en afgescheiden van wie we zijn.

We hebben altijd de keus om ons leven te scheppen vanuit pijn, angst, teleurstelling of boosheid of vanuit kracht, vreugde, liefde en vertrouwen.  Hoe meer wij ons gaan afstemmen op onze Ware kern van liefde, hoe meer we gaan voelen dat we echt scheppers zijn van onze werkelijkheid en hoe meer regie wij over ons eigen leven kunnen nemen zonder in bijvoorbeeld slachtoffer gedrag te blijven of in zelfmedelijden te zwelgen.

Als  we ons openen voor meer liefde,  brokkelt deze muur langzaam af  waardoor onze eigen liefde, ons Zijn alle ruimte krijgt om er te mogen zijn in al zijn pracht en glorie.

Voor mij leer ik steeds meer en meer dat het om onvoorwaardelijk acceptatie gaat van wie ik ben met al mijn schaduwkanten. I am perfectly me! Er is nies mooiers vind ik dan te voelen ik mag er zijn  in  mijn eigen vorm en klank. En hoe meer ik leer om van mijzelf in liefde te omarmen, hoe meer ik mijn  medemens vanuit een diep mededogen kan omarmen.

In het Latifa Gebed, waarin je menszijn bekrachtigt, leg je je  handen op je hart- de plek van de liefde. Hier affirmeer je: ik heb lief en ik ben geliefd.  Ik ben geliefd door mijzelf, niet vanwege een ander maar door mijzelf. Vaak voelen  wij ons pas geliefd als de ander ons doormiddel van ons  lief te hebben, ons bevestigd. Maar zo maken we ons altijd emotioneel afhankelijk van de ander en projecteren verwachtingen waaraan een geliefde nooit kan voldoen. Wij zijn zelf  verantwoordelijk voor vervullen van onze behoefte naar liefde, door ons eerst zelf op te vullen met onze eigen liefde. Pas dan kunnen we onze geliefde met een open en overvloedige hart verwelkomen.

De Latifa Zomer Retraite

Lieve Mensen, met grote trots deel ik mee dat ik samen mijn lieve collega en goede vriendin, Dagmar van Ark, een mooie retraite week heb ontwikkeld om echt aan te komen in jezelf en je nog meer met de liefdevolle energie van het Latifa Gebed te kunnen verbinden. Ben je toe aan Rust, Ruimte,Verstilling maar ook een diepere verbinding met jezelf? Dan is deze retraite ideaal voor jou. Klik hier voor meer details.

4131-rumi-quote-your-task-is-not-to-seek-for-love-but-merely-to-seek

Ga Staan

Ga Staan
Ga staan voor wat jij nodig hebt
Ga staan voor wie jij bent
Ga staan voor je verlangen
Ga staan voor dat wat in jou leeft en uitgedrukt wil worden
Ga staan voor de liefde in jezelf

De energieen in het Universum  zijn op dit moment heel sterk. Ze brengen alles aan het licht wat niet meer klopt in jouw leven. Het voelt alsof alles enorm overhoop wordt gehaald zodat jij en ik meer in onze kracht komen en echt gaan staan voor wie we zijn en echt vanuit ons Authentieke Zelf gaan leven. Niet meer afwachten, niet meer uitstellen maar gaan! Jij bent schepper van jouw leven. Wat wil jij nu scheppen  vanuit liefde?

Als dit bij jou gaande is, blijf zacht met jezelf, keer naar binnen, luister naar de fluisterstem van je hart en Vertrouw.  Na chaos komt er ruimte voor het nieuwe. spiral-1037508_1280

Kerstboodschap

Met de geboorte van Jezus op aarde is het Christusbewustzijn op aarde geboren dat gekenmerkt wordt door de Liefde. Deze heilige nacht laat mij stilstaan bij mijn eigen liefde, de liefde die ik naar anderen uitdraag  voorwaardelijk en onvoorwaardelijk  maar ook  de liefde die wellicht een beetje verstopt is door oordelen of angsten.

Kerst is het feest van de liefde, het feest van het open hart naar jezelf en naar de ander toe. Het staat in het teken van samenzijn, van warmte . Kerst  straalt een licht uit van verbondenheid. We mogen de liefde in ons en met elkaar vieren en ook wat licht sturen naar diegene die eenzaam zijn of in het donker zitten. Op deze avond mogen we herinneren dat we liefde zijn en dat de liefde in ons elke dag opnieuw in ons geboren mag worden.

Vrolijk Kerstfeest en mooie bezinnende dagen toegewenst!

love-1221444_1920

De harde stem- De Taal van het Ego

Toen ik laatst boos was op mijn zoontje, zei hij tegen me: “Mama, je hebt een harde stem”. Ik merkte dat dat inderdaad waar was en dat ik niet verbonden was met mijn hart, want anders zou mijn stem veel liefdevoller zijn. Mijn zoontje is gevoelig voor de hardheid van mijn stem en gaat ook huilen, waardoor ik meteen mijn houding, die door mijn ego wordt ingegeven, verander.

Herken je dat, dat je niet met jezelf verbonden bent als je boos bent of gefrustreerd, omdat je kind iets doet wat niet mag of wat jou op dat moment irriteert?

Mijn zoontje leert mij dat schreeuwen averechts werkt. Maar ja, welke moeder of vader loopt soms niet over en barst dan opeens los.  Is het handig om dit te doen? Nee niet echt, maar het lucht wel op. Toch is het niet de beste manier van communiceren.

In feite is dat zo met alle communicatie. Als je je boodschap niet verbindt met je hart, maar uitdraagt vanuit je Ego, dan verwoordt je een hele andere boodschap en komt deze ook heel anders over.

Boosheid sluit het hart. Kijk maar eens hoe je je voelt als je boos bent op iemand. Je kan hem/haar dan niet in liefde zien, maar alleen door de ogen van jouw boos zijn.

Ik zeg niet dat je niet boos mag zijn, want dat is niet realistisch. Onderdruk je je boosheid dan gaat deze ondergronds en komt later explosief naar buiten. Maar als je nu eens een stap achteruit neemt om jezelf te kunnen zien nadat je boos bent geworden en om te voelen waar de trigger ligt, dan kan je de verantwoordelijkheid voor je gedrag terugnemen en met je kind van hart tot hart spreken in plaats van uit jouw gekwetste Ego. Zachtheid neemt de overhand en je komt weer in verbinding met jezelf.

parenting-736384_1920.jpg

Bezield Leven

“Ik wil zingen, dansen, springen, vliegen en spelen”, zegt de Ziel

“Nee”, zegt het hoofd, “je mag niet”

“Ik wil vrij zijn”, zegt de Ziel

“Nee, je moet het zó doen”, zegt het hoofd

“Ik wil Mijn weg volgen”, zegt de Ziel

“Nee, dat is niet goed”, zegt het hoofd

“Ik wil mezelf zijn”, zegt de Ziel en ik volg mijn stroom

en het hoofd blijft stil.

De Ziel is een veelbesproken concept in onze samenleving. Hij is diep verankerd in onze taal, bijvoorbeeld ‘iets met Hart en Ziel doen’. Hij wordt ook verbonden met geluk, ‘een gelukkige Ziel’ of met de dood als de Ziel ons lichaam verlaat om aan een andere fase te beginnen. De Ziel is onlosmakelijk verbonden met de mens en met het Goddelijke. Via ons hart wijst hij ons de juiste weg. Maar vaak negeren we die stem, omdat we geleerd hebben ons hoofd de regie te laten voeren en niet ons hart. Waarom is het belangrijk om aandacht aan de Ziel te besteden? En hoe kunnen wij meer bezield leven?

Shift van Ego-gedragen bewustzijn naar Hart-gedragen bewustzijn

Het is belangrijk om aandacht aan jouw Ziel te geven, omdat het deel uitmaakt van het Hart-gedragen bewustzijn, een bewustzijn dat zich stap voor stap aan het ontwikkelen is. Het Hart-gedragen bewustzijn kenmerkt zich door de vrouwelijke energie van het hart en plaatst intuïtie, liefde en vertrouwen centraal. Dit in tegenstelling tot het Ego-gedragen bewustzijn, dat meer verbonden is met de mannelijke energie. Dit is het bewustzijn waarin het hoofd/de ratio de boventoon voert, wat zich uit in controle, macht en angst.

Nu is er een duidelijke shift gaande van het Ego-gedragen bewustzijn naar het Hart-gedragen bewustzijn, waarin het gevoel en de Ziel meer ruimte krijgen. Je ontkomt niet aan deze shift en het zal voelbaar zijn in je leven. Je gaat merken dat de jouw bekende wereld aan het wankelen is. Dit komt omdat jouw Ziel aan het doorbreken is en jou in je kracht wil zetten, door je onafhankelijk te maken van de stemmen van de buitenwereld. Het wil je in contact brengen met de juiste mensen en de juiste omstandigheden, zodat jij echt blij van binnen wordt en jouw licht kan gaan schijnen.

Essentie van de Ziel

Zoals ik hierboven heb geschreven voelt, voor mij, mijn Ziel als iets dat wil zingen, dansen, springen, vliegen en spelen.

Het verlangen om te mogen zijn wie je bent, alles te doen wat je van binnen voelt en de drang naar vrijheid, is de essentie van de Ziel.

Ik zie deze essentie vooral in mijn kind weerspiegelt. De onbevangenheid en speelsheid van een onbezorgde en onschuldige Ziel, die helemaal op zijn gevoel afgestemd is en zich niet laat belemmeren door de  ruis van de buitenwereld. Daar willen wij weer naartoe in het Hart-gedragen bewustzijn. Naar het onbevangen kind in ons dat vrij is van aanpassing, moeten, plichtsbesef. In feite zijn we het speelse meisje of jongetje kwijtgeraakt door conditionering en daardoor zijn we onze eigen stem kwijtgeraakt. De stem die verbonden is met onze Ziel en die zegt: “ik ben de schepper van mijn leven en ik volg mijn waarheid”. Die verloren stem kunnen we terugvinden door te kiezen voor ons hart.

Maar hoe doe je dat nou, meer bezield leven?

Het begin van een meer bezield leven begint met de keuze om meer bezield te gaan leven; het roer om te gooien omdat jouw huidige leven jou niet meer dat plezier en die voldoening geeft, wat het eerst gaf. Misschien knaagt het van binnen? Je voelt een zekere onrust in je dat je niet kunt plaatsen? Jouw gevoel is hierin leidend, dus moffel het niet weg maar leer ernaar te luisteren! Hoe vaak voelen we van binnen, ik heb rust nodig en laten we dan ons hoofd ons overtuigen, “nee, dat kan niet, ik heb afspraken of een volle agenda”? Hoe vaak laten we anderen ons leven bepalen, doordat wij aan hun verwachtingen voldoen? Hoe vaak zitten wij niet in het ‘moeten’ en zetten we ons hart daardoor vast?

Opruiming ter bevrijding van je Ziel

Om echt in contact met je Ziel te kunnen komen, mag je eerst alles opruimen wat je Ziel bedekt. Dat kunnen oude patronen, oude beperkende overtuigingen of pijnstukken zijn. Zo maak je ruimte voor jouw authentieke stem die altijd jouw welzijn voor ogen heeft. En zo maak je ook ruimte voor jouw gevoel dat als een kompas voor jouw welzijn fungeert.

Wij mensen zijn bedoeld om vrij te zijn en gelukkig. Vrij van oordeel naar onszelf en naar de ander en gelukkig omdat wij de schepper van ons leven zijn. Als wij écht trouw zijn aan onze eigen stem van ons hart, écht gaan voelen wat wij wel of niet willen, wat wel of niet past, dan gaan we meer bezield leven. Doordat we meer ruimte voor de liefde maken, hebben we meer aandacht voor onze binnenwereld, wat dan ook zijn effect zal hebben op onze kinderen, partners en werk. Want hoe meer we bij onszelf aanwezig zijn, hoe gemakkelijker wij grenzen kunnen stellen en kunnen voelen wat wel of niet bij ons hoort en dat bij de ander laten. We verzanden minder in het drama en het oordeel en voelen ons daardoor vrijer.

Ik heb dit zelf mogen ervaren op mijn eigen pad van transformatie en ik kan je verzekeren dat een bezield leven, het leven rijker en mooier maakt en zeker de moeite waard is om naar te streven.

 

 

 

Bevrijding

Bevrijding. Dat is de energie waarin jij en ik nu zitten. Bevrijding van alles wat ons Authentieke Zelf bedekt. En nu kun jezelf niet meer verstoppen. De tijd is nu om in je kracht te gaan staan, om vanuit je kern van liefde te gaan leven. Alles wat rijp is, dient zich aan, ga het niet uit de weg, probeer het niet te verdoezelen. Laat het aanwezig zijn zodat het losgelaten mag worden. Wat het ook mag zijn, pijn, verdriet, angst. Het is tijd het oude verhaal van lijden los te laten. Het dient jou en mij niet meer. Wie ben je nu? En Wie wil je echt vanbinnen zijn. Daar gaat het om.
Ik heb net een hele bijzondere sessie met een client mogen ervaren waarin hij van zijn oud verdriet bevrijdt werd, door contact ermee te maken en te beseffen dat hij zichzelf met zijn verhaal van minderwaardigheid gevangen hield.

ankush-minda-549369-unsplashAlle oordelen blokkeren de liefde in ons. We mogen ze waarnemen, voelen en dan  zachtjes loslaten net als de ballonen in foto. Ik voel mij zeer dankbaar dat ik deze persoon weer een stukje op weg naar de kern van wie hij is mocht begeleiden.

 

 

Liefdesschrik-de gevolgen van emotionele pijn

In België bestaat er een heel mooi woord dat de terugtrekkende beweging van ons hart beschrijft op het moment dat wij diep in ons hart gewond zijn geraakt:’Liefdesschrik’ Ik heb dit begrip voor het eerst tijdens een dansworkshop gehoord en het heeft een diepe indruk in mij achtergelaten.

Zo hoe ik ‘Liefdesschrik’ ervaar, beschrijft het de staat van zijn wanneer ons hart en lichaam als het ware opgeschrikt geweest zijn door een gebeurtenis die ons in onze kern heeft geraakt en die ongelooflijk veel pijn heeft gedaan. Meestal heeft zo een gebeurtenis te maken met een tekort aan liefde of een groot verlies.

Iedereen heeft ergens in zijn leven een pijnlijke ervaring van ‘Liefdesschrik’ gehad en zijn gedrag en zelfbeeld over zichzelf hierdoor laten beïnvloeden en aangepast. Dit tekort aan liefde kent veel vormen, zoals afwijzing, niet gezien worden, gebrek aan zelfvertrouwen of het gevoel er niet te mogen zijn. Ten grondslag aan het tekort aan liefde is pijn.

In dit artikel wil ik nader ingaan op de emotionele gevolgen van ‘Liefdesschrik’ en hoe je het beste ermee kunt omgaan.

Pijn mag er niet Zijn

Voordat ik verder ga, wil ik je een vraag stellen: Mag pijn er zijn van jou?

Ik vraag dit, omdat wij mensen geconditioneerd zijn met de overtuiging dat pijn er niet mag zijn. Pijn wordt eerder als een belemmering beschouwd dan als een roep om liefde.

Pijn kan soms zo heftig zijn dat wij ons hierdoor van de buitenkant af willen schermen. De pijn van ‘Liefdesschrik’ bijvoorbeeld kan daarvoor zorgen dat je onbewust in jezelf muren op trekt om liefde Niet te ontvangen. Liefde wordt dus ‘foutief met pijn associeert. Hierdoor doe je alles om de pijn en dus ook liefde weg te duwen of te onderdrukken. Ik schrijf ‘foutief’ want liefde zelf kan nooit kwetsen maar ego’ s wel! En dat is iets wat vaak over het hoofd gezien wordt.

Eigenlijk vinden wij het heel normaal om emotionele pijn, zoals verdriet of depressie, met medicatie te bestrijden, zonder echt naar de bron van het probleem te gaan. Of onszelf verslaafd te laten raken aan drugs of alcohol of computer en vluchtgedrag te vertonen. Door ervoor te vluchten, denken wij dat wij van de pijn af zijn. Niets is minder waar:

Als wij pijn onderdrukken, onderdrukken we ook de boodschap die ons lichaam ons probeert te geven en onderdrukken we ook een wezenlijk deel van onszelf dat aandacht behoeft. Het onderdrukken van de pijn zorgt ervoor dat wij bepaalde patronen bijvoorbeeld in relaties herhalen omdat wij vanuit onze wond die door onze vorm van ‘Liefdeschrik’ gevormd, is aan het handelen zijn. In feite leven wij vanuit een gevoel van tekort in ons en tekort trekt onbewust een tekort aan.

Neem eens even een moment voor jezelf en ga eens na wat jij doet om pijn te vermijden: ben jij constant in beweging, zodat je niet hoeft te voelen; ga jij over je eigen pijn heen door “flink“ te zijn? Ren je misschien weg van de pijn? Dit zijn allemaal overlevingsmechanismen om te vermijden dat jij echt contact maakt met je de pijn die een uiting van innerlijke pijn is.

Als iets in ons pijn doet, is dat een signaal dat wij hieraan aandacht mogen geven. Het kan zijn dat wij een gebroken hart hebben, getriggered zijn in een pijnstuk door het gedrag van de ander, of dat iets pijn doet omdat het een beperkende overtuiging in ons naar voren brengt die ons niet echt dient, maar die wij wel tot onze waarheid hebben aangenomen. Het maakt niet uit wat voor soort pijn er is, pijn vraagt altijd om aandacht. En aandacht is liefde.

 

Wat rijp is dient zich aan

Ik heb zelf jarenlang, onbewust, rondgelopen met mijn eigen vorm van ‘Liefdesschrik.’ Waarom wist ik dit niet? Omdat ik heel goed geworden was in het plakken van pleisters op de wond en ik daardoor over mijn eigen pijn heen walste. Misschien is dit ook iets wat je bij jezelf herkent? Als dit zo is. wees dan mild en liefdevol naar jezelf toe en geef jezelf alle tijd een ruimte hiermee aan de slag te gaan op jouw manier.

Het mooie aan het leven is, dat het je precies dat geeft wat je nodig hebt om te groeien als ziel en dus: tijdens een focus-oefeningssessie kwam ik in aanraking met mijn eigen diepe pijn. Blijkbaar was ik nu in staat om de verbinding ermee te maken. Ik schrijf ook bewust nu om duidelijk te maken dat dit gegeven een proces is en dat het bewustzijn om de oorzaak van de pijn te erkennen en dus te helen, zich vanzelf aandient als het rijp is.

Ik had nog nooit eerder een verbinding met mijn pijn gemaakt en het voelde als een openbaring en ook helemaal niet zo beangstigend als van tevoren gedacht.

Ik besef dat deze pijn helemaal van mij was en dat ik hem mocht omarmen. Want: echt van jezelf houden houdt in, dat je ook van je pijn houden kunt. Je pijn omarmen valt niet mee, want er komt heel veel verdriet en emoties los, maar juist het toelaten van de emoties helpt je om te aarden, om aanwezig te zijn met alles wat er in jou is en het toelaten versterkt de verbinding met jezelf.

Weerstand

Het leren omarmen van je pijn is een proces waarin weerstand ook een grote rol speelt.Het niet willen erkennen van pijn is een vorm van weerstand om echt te voelen wat er zich in jou afspeelt. Dit kan heel confronterend zijn, omdat je dan helemaal met jezelf geconfronteerd wordt en dus met je eigen pijnstukken.

Zeg nou zelf: wie voelt er graag pijn? Liever niet toch? Maar juist de erkenning van pijn is al een teken van liefde en schept ruimte voor heling van de pijn. Pijn die niet erkend wordt, gaat ondergronds en kan zich uiten in de vorm van ziekte en of blokkades.

Emotionele pijn, zoals bij verschillende vormen van verlies of rouw kan soms zo pijnlijk zijn dat ons lichaam in een getraumatiseerde staat belandt, of dat wij depressief worden. De levensstroom is dan zodanig geblokkeerd door de pijn dat we niet meer in contact met de liefde kunnen zijn. Zo worden we moe en voelen ons zwaar en afgesneden van ons wezen dat vreugdevol en licht is.

 

Het gevaar van een gesloten hart

Het niet erkennen van de pijn kan onbewust tot een gesloten hart leiden. Ik was mij zelf niet bewust dat mijn hart gesloten was, totdat het weer in liefde werd aangeraakt. Want toen pas begon het weer te stromen en kon ik weer echt verbinding met mijn diepste zelf maken –

en dat is een verademing.

Een gesloten hart is dodelijk voor onze ziel, omdat wij hierdoor afgesneden raken van ons gevoel en de liefde in onszelf en dit creëert een grote leegte in ons. Met een afgesneden hart regeert het hoofd over ons leven en bepaalt het al onze keuzes. Als ons hoofd regeert, hebben wij geen verbinding met ons gevoel en regeert in feite de angst.

Ons hoofd is bedoeld om in verbinding met het hart te staan en niet los te staan van het hart. Onze energie stroomt het meest als wij op ons hoofd en hart afgestemd zijn en geaard zijn.

Om echt te stromen is ook een open hart nodig, hoe lastig dit ook kan aanvoelen, want de energie van liefde kan anders niet jouw cellen bereiken en jouw cellen met liefde voeden.

Als we angstig zijn en niet geaard, gaan wij teveel in ons hoofd zitten. We hebben geen verbinding met ons lichaam en ook geen verbinding met het spirituele dat wij via onze intuïtie waarnemen. We blijven dus in cirkeltjes van angst ronddraaien en maken het zo onmogelijk om ons zijn te vullen met liefde.

Als we wel op ons hoofd en hart afgestemd zijn en geaard, dan zijn wij meer gegrond in onze eigen waarheid, kunnen we de signalen van ons lichaam beter opvangen en kunnen we ook beter naar de stem van ons hart luisteren die ons de weg naar meer zelfliefde wijst.

Eigen Pijnstukken

Doordat wij allemaal op een persoonlijk pad van groei en zelfliefde zijn, en we daarin elkaars spiegel zijn, worden juist in menselijke relaties pijnstukken in ons aangeraakt om geheeld te worden. Het is nooit leuk als dit gebeurt, maar wel noodzakelijk voor de groei van onze ziel. Uit ervaring kan ik je zeggen dat de pijn je elke keer weer ergens brengt, bijvoorbeeld naar een stukje bewustwording of een verbeterde verbinding met jezelf. Om hier te komen, is het nodig dat je de pijn erkent, toelaat, doorvoelt en vervolgens loslaat. Als ik zo terugkijk naar alles wat ik tot nu toe ervaren heb in mijn leven dan kan ik wel zeggen dat mijn ziel door pijnlijke gebeurtenissen gegroeid is en natuurlijk ook mijn bewustzijn. Ik denk ook dat hoe bewuster je wordt door je ervaringen, hoe meer je in staat bent om vredevoller met pijnlijke gebeurtenissen om te gaan.

Hoe onze ziel leert, heeft te maken met onze levenslessen, met het Zielsplan dat onze Ziel vóór onze geboorte heeft uitgestippeld en ook met het stadium van liefde waarin onze Ziel nu verkeert. Voor ieder is de weg naar groei anders en dus kan de ene persoon een meer vredevoller pad hebben dan een ander. Vergelijk jouw pad niet met dat van een ander, want dat is energieverkwisting. Focus je liever op je eigen pad en weet dat dit pad alleen maar bij jou hoort en ten dienste staat van de groei van je ziel.

Ik kan je verzekeren dat het echt de moeite waard is om je pijn van jouw ‘Liefdesschrik ‘ in de ogen te zien en te ontvangen met een open hart. Als je je pijn leert zien als een fundamenteel deel van jezelf, dan sta je toe dat de zachte hand van de liefde, jouw ‘Liefdesschrik’ transformeert naar een dans van dieper mededogen voor jezelf.