De Magie van Spirituele Overgave

De magie van spirituele overgave

Lief Mens, geloof jij in je eigen magie? Geloof je dat jij een instrument van liefde bent, geleid door de Bron?

Magie en wonderen ontvouwen zich op het moment dat je de controle durft los te laten en je overgeeft aan de goddelijke leiding die jouw goddelijke kracht aanwakkert. Zo ga je als co-creator van het Universum je eigen wereld vanuit liefde scheppen.

Wanneer je je innerlijke leiding gaat volgen, kom je in de stroom die je brengt waar je bedoeld bent te zijn, in een vorm die helemaal bij jouw authentieke zelf past. Maar hoe doe je dat?

Crisis als startpunt

Ik moet je eerlijk bekennen dat ik een tijdlang mijn geloof in mijzelf even kwijt was. Hoe dat kwam? Ik liet mij te veel afleiden door de stemmen van de buitenwereld en raakte zo van mijn eigen koers. Later besefte ik ook dat ik mij onbewust liet tegenhouden door een diepgewortelde angst. Een angst die mij ontkrachtte en de magie van de liefde doodde. Door deze angst te omarmen maakte ik de weg vrij voor de liefde en spirituele overgave.

De weg naar spirituele overgave begon met een crisis. Ik had een workshopreeks opgezet en wilde heel veel deelnemers, maar ondanks dat ik er veel PR voor had gedaan, bleven de aanmeldingen minimaal. De clou zit ‘m in het woord “willen”. Ik wilde zoveel deelnemers hebben, want dan pas was de workshop een succes.

Door de lage respons begon ik aan mijzelf te twijfelen en zadelde mijzelf op met negatieve overtuigingen en plaatste mijn gevoel van geluk buiten mij en maakte dat afhankelijk van het aantal deelnemers. Ik was dus niet afgestemd op een hoger belang, maar puur op mijn willen. Dit blokkeerde mij. Misschien herken je dit?

Het loslaten van de controle

Uit wanhoop begon ik te bidden om hulp en kreeg toen het idee om een e-mail te gaan lezen van iemand die ik volgde, die had het over een zekere Gaby Bernstein. Deze email had ik over het hoofd gezien. Had ik die over het hoofd gezien omdat ik hem later pas moest lezen? Ik heb het gevoel dat het zo moest zijn.

In de mail stonden 5 stappen tot spirituele overgave beschreven. Toen ik deze las en ook beoefende, besefte ik dat ik volledig de controle vasthield en het tijd was deze los te laten.

Nadat ik had gebeden, ben ik dezelfde avond naar een yogales gegaan en na afloop trok ik een inzichtkaartje uit een kaartenbak. Op het kaartje stond: Geloof in je eigen magie. Toen ik dat las, wist ik: oké, het is allemaal goed en ik ga gewoon mijn workshop doen, ongeacht het aantal, want dit is wat ik heel graag wil delen en het klopt. In de tussentijd, kwamen er nieuwe aanmeldingen binnen.

Ik ben dus van start gegaan met mijn workshopreeks en heb mij niet laten ontmoedigen door het lage aantal. Het mooie hiervan is dat er juist heel veel verbinding is in een kleine setting en dat ik besef dat het niet groots hoeft te zijn en dat dat ook niet bij mij past.

Had ik niet gebeden, was ik in een negatieve spiraal terecht gekomen en was de workshop gecanceld en had ik wellicht het vertrouwen verloren. Maar juist doordat ik het losliet en mij liet leiden en trouw was aan het stemmetje in mezelf dat ik moest doorgaan en de bevestiging door het kaartje, ontstond er een prachtige workshopreeks en groeit de belangstelling omdat ik blij ben mijzelf zo te kunnen uitdrukken. Blijheid werkt aanstekelijk en brengt een positieve stroom op gang!

De 5 Stappen van Spirituele Overgave

Hieronder beschrijf ik de 5 stappen tot Spirituele Overgave. Ik heb deze stappen vrij vertaald naar aanleiding van een video van Gaby Bernstein die je via deze link kunt bekijken: https://youtu.be/7yiCMxp8Kw4

Deze 5 stappen hebben mij enorm geholpen om de magie van het vertrouwen terug te vinden. Een magie die alleen maar ontstaat als jij je wil loslaat en je opnieuw verbindt met de stroom van je ziel die gegrond is in liefde.

De 5 stappen tot Spirituele Overgave zijn:

  1. Bid ervoor dat wat jij wil in het hoogste belang is voor iedereen. Dus eigenlijk in het belang van de liefde. Hiermee koppel jij het Ego los. Laat de controle los en laat je leiden door de Bron.
  2. Richt je op wat stroomt in je leven. Wees dankbaar voor alle dingen die wel aanwezig zijn. Zo creëer je een stroom van positieve energie. In plaats van je te richten op wat je niet hebt (in tekorten denken).
  3. Zie dat elke omweg een deel van je proces is om je nog meer met de liefde in jou en met de Bron te verbinden.
  4. Vraag om een teken dat je op de goede weg bent, als bevestiging van je verlangen.
  5. En als je denkt dat je alles hebt losgelaten, laat dan nog meer los.

Het belang van het gebed

In de 5 stappen van Spirituele Overgave benadrukt Gaby de noodzaak van het loslaten van controle en het belang van het gebed. Het gebed brengt je namelijk in een andere staat van Zijn en in verbinding met de Bron. Met het bidden maak je ruimte voor het Grote Willen dat verbonden is met de Bron en zet jij de wil van je kleine ik aan de kant.
‘Uw wil geschiede’ is een zin van overgave aan de Bron. Je bidt er ook voor dat alles in het hoogste belang is van iedereen en zo ben je niet met je eigen wil bezig, maar stem je je af op de hogere orde van de Liefde.

Wees dankbaar

Stap 2 is het uiten van dankbaarheid voor wat er wel is in je leven en wat stroomt. Zo kun je op overvloed richten en uit het tekortdenken gaan. Stap 3 is heel belangrijk: alles is met elkaar verbonden in liefde en bedoeld om je terug naar de liefde te brengen. Elke omweg brengt je naar een diepere verbinding in jezelf. En deze omweg kan de vorm krijgen van een ziekte, een burn-out, werkeloosheid, verlies van een relatie etc. Dus richt je op de boodschap die in de omweg verstopt ligt en klaag vooral niet!

Geloof en laat los

Stap 4 gaat over het vragen om een teken en voor mij was het teken het kaartje met de boodschap ‘geloof in je eigen magie’. En als laatste stap 5: laat nog meer los, want de kracht van de wil is sterk en kan heel snel de verbinding met je Ziel saboteren.

Een instrument van liefde zijn door het gebed

Binnen het proces van spirituele overgave staat het gebed centraal. Want het gebed is de enige manier om je vrij te maken van je ego en je als kanaal van liefde open te stellen. In de video vertelt Gaby over 2 soorten gebeden, die van de Cursus in Wonderen en het gebed van Assisi. Ik pas deze gebeden zelf ook toe maar ik denk dat het heel persoonlijk is welk gebed jij wilt gebruiken en dat het niet zozeer uitmaakt, als het gebed maar vanuit je hart komt.

Het gebed zelf, het wenden naar de Bron, brengt al een gevoel van rust in je en maakt je hart vrij. Ik zelf vind het gebed van Assisi enorm krachtig en pas het toe als ik merk dat ik te veel vanuit mijn wil aan het leven ben. Ik schakel zo een gang terug, ga terug naar mijn kern, naar mijn gevoel, naar mijn hart en maak contact met de Liefde. Ik voel dan hoe ik een kanaal van liefde word en van hieruit kan ik weer gaan stromen en mijn innerlijke leiding beter waarnemen.

We zitten zo vaak de Liefde in de weg doordat wij aan een bepaalde vorm willen vasthouden en ervan overtuigd zijn dat dit het juiste voor ons is. Terwijl er misschien iets veel beters voor ons is, maar we, door het hechten aan onze wil, dit niet kunnen zien en dus ook niet kunnen ontvangen. Door te bidden, controle los te laten en vertrouwen te hebben, creëer je ruimte voor magie en wonderen. Echt waar! Probeer het maar eens uit en zie wat er gebeurt.

Spirituele overgave brengt ons in de beweging van het loslaten van het kleine ik en laat ons opnieuw verbinden met het grotere willen vanuit onze Ziel. Doordat wij aan bepaalde vorm vast willen houden of aan een overtuiging, blokkeren wij de magie van het wonder  en dus de stroom van de Liefde.  Spirituele Overgave creëert ruimte voor inzichten, en inspiratie die op het niveau van het Ego nooit tot stand hadden kunnen komen. Door de weg van spirituele overgave te bewandelen, voel je meer verbonden met jezelf en met de Bron en maak je de weg vrij om iets nieuws te laten ontstaan zonder te forceren. Om dit te kunnen doen, moet je moedig genoeg zijn om je open te willen stellen voor leiding en vertrouwen te blijven houden dat je gesteund wordt.

Het gebed uit de Cursus in Wonderen en het gebed van  Franciscus van Assisi die ik hieronder vermeld heb, helpen jou om je te kunnen open stellen voor de liefde en maken de weg vrij naar meer innerlijke  vrede. Zo ga je scheppen vanuit liefde en niet meer vanuit angst en verlangens manifesteren die afgestemd zijn op je Authentieke Ik. Vertrouwen neemt de plaats in van controle  en  liefde de plaats van angst. De keuze is aan jou of je wilt vastblijven in de angst en controle of meer gaat loslaten maar ik kan je verzekeren dat de weg van de liefde veel fijner is en ik hoop dat jij deze weg mag ontdekken op jouw manier in jouw eigen tempo.

Hieronder zijn de de 2 gebeden beschreven:

Gebed uit de Cursus van Wonderen

Wat wilt u dat ik doe?
Waar wilt u dat ik ga
Wat wilt u dat ik zeg?
en tegen wie?

 

Gebed van Franciscus van Assisi

Heer,
maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij waar haat is, liefde inbrengen;
waar wonden zijn, vergeving;
waar verdeeldheid is, eenheid;
waar dwaling is, waarheid;
waar twijfel is, vertrouwen;
waar wanhoop is, hoop;
waar duisternis is, uw licht;
waar verdriet is, vreugde.

O Meester,
laat mij niet zozeer zoeken
getroost te wórden, als wel te troosten;
begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
bemind te wórden, als wel te beminnen.

Want het is in geven dat wij ontvangen;
het is in onszelf vergeten dat wij vinden;
het is in vergeven dat wij vergeven worden:
het is in sterven dat wij herboren worden in het eeuwige

Vind je stem en kom in je Oerkracht

Hoe jij je Eigen Stem kunt laten ontwaken om in je oerkracht te komen

Hoe je eigen stem kunt laten ontwaken om in je Oerkracht te komen

Diep binnen ons alleen heerst er een oerklank. Een klank die alleen maar bij jou hoort. Bij jouw trilling. Bij jouw vrouwelijke essentie.

Door de eeuwen heen, hebben vrouwen onbewust hun eigen klank laten verstillen. De mannelijke energie was leidend en creëerde een collectief gedragspatroon, waarin de vrouw zich meer ging aanpassen aan de mannen en de maatschappij.  Veel vrouwen werd onbewust please-gedrag aangeleerd. Ze maakten zich onbewust ondergeschikt aan de man, met als gevolg dat zij de verbinding met zichzelf kwijtraakten en hun eigen stem verloren. Misschien herken jij jezelf hierin? Ik zeker!

In deze tijd waar we meer naar een hartgedragen bewustzijn bewegen en er meer ruimte voor vrouwelijke energie aanwezig is, vinden steeds meer vrouwen hun eigen stem en komen daarmee weer in hun kracht.  Maar hoe vind je nou je eigen stem?

Alles begint met luisteren

We kunnen pas onze eigen klank ontdekken als we ons losgemaakt hebben van de klanken van anderen en verbinding maken met wie wij werkelijk zijn. Dat is alleen mogelijk als we goed van binnen luisteren wat zich aandient. Het gevoel van onrust in jou of dat er iets knelt, dat is een signaal van binnen dat iets gehoord wil worden.

Ik heb laatst de film As it is in Heaven weer gekeken waarin een Zweeds koordirigent de harten van dorpelingen opent en hun eigen stem laat vinden. Indrukwekkend is het vinden van de stem van Gabriëlla, een vrouw die door haar man mishandeld wordt, niet het lef heeft bij hem weg te gaan maar het toch doet en een solo durft te zingen waarin zij helemaal voor zichzelf staat. In deze solo zingt zij vanuit haar gevoel van teruggewonnen vrijheid en laat ons daarmee zien hoe zij het verdient om gelukkig te zijn.

En zo is het met ieder van ons. Wij verdienen allemaal het beste, maar vaak nemen vooral vrouwen genoegen met minder, omdat zij niet durven te gaan staan voor wat zij echt diep vanbinnen nodig hebben en ze dat ook niet durven te uiten. Het te gaan staan voor wie je bent is een gebaar van Zelfliefde, maar is ook een proces dat zich geleidelijk ontvouwt op het moment dat je stem vanbinnen roept om voor jezelf te gaan staan. Dat je stem jou roept om meer vanuit liefde te gaan leven in plaats vanuit angst. Jou roept om in je grootsheid te gaan staan.

Verborgen Stem

Waar zit jouw stem verborgen? Zit hij bedolven onder angst of misschien verdriet? Of is hij verstrengeld in de rol van Mama, Geliefde, Dochter? Misschien is jouw stem ook verweven met bepaalde overtuigingen dat jij er niet mag zijn of er niet toe doet.  Vergeet niet, Lief Mens, dat Jouw stem er helemaal mag zijn en echt gehoord wil worden. Soms onderdrukken we onze stem, omdat we bang zijn voor zijn kracht. Eigenlijk willen we iets uitschreeuwen maar we houden onszelf terug omdat wij, of anderen, het niet passend vinden.

Door ruimte te geven aan de stem van frustratie of pijn creëren wij een ontlading van opgehoopte energie. Het is juist bevrijdend om je stem zo te laten klinken want zo erken je dat je überhaupt een stem hebt.

Losmaken van alles wat jouw stem onderdrukt

Om mij heen zie ik veel vrouwen voor zichzelf gaan staan en uit relaties stappen omdat deze niet meer kloppen. We zijn als collectief onze trilling aan het verhogen en dat heeft ook zijn effect op relaties. Als bijvoorbeeld jouw partner niet meer op hetzelfde trillingsniveau zit of er niet naartoe wil werken, dan werkt de relatie niet meer. Alles wat bij jouw trilling past, blijft bij jou en de rest valt weg.

Als dit het geval of gaande is bij jou, heb er geen oordeel over, laat jouw partner in zijn waarde. Het is zijn keuze met jouw trilling wel of niet mee te gaan. En als hij dat niet wil, dan mag je erop vertrouwen dat er ruimte gecreëerd wordt om iemand aan te trekken die nu bij jouw huidige trilling past.

Door de shift naar meer vrouwelijke energie, beseffen vrouwen dat zij krachtig mogen zijn en dat zij een eigen stem hebben die gehoord mag worden. Maar om die stem te vinden, moet eerst het oude losgelaten worden: oude patronen, oude overtuigingen die jouw stem ontkrachten. Dit geldt net zo voor mannen die zich meer mogen openstellen voor de vrouwelijke energie van de zachtheid van het hart waarin gevoelens toegelaten en erkend worden om zo ook een authentiek en bezield leven te kunnen leven.

Juist het toelaten van de vrouwelijke en de mannelijke energie in ons creëert de balans die we nodig hebben om krachtig in het leven te kunnen staan.

Vind je kracht door contact te maken met je vrouwelijke essentie

Met het vinden van jouw stem, zeg je tegen jezelf: ‘ik mag er helemaal zijn’. Ik ben helemaal goed zoals ik ben. Deze stem komt vanuit je kern en wordt geleid door de liefde in jou.

Een van de manieren om je eigen stem te herontdekken, is door contact te maken met je vrouwelijke essentie. Want het vrouw-zijn maakt een essentieel deel uit van wie jij bent en in het herontdekken van dit stuk van jou, kom je meer in je oerkracht.

Ik heb dit zelf mogen ervaren door een onlinecursus te volgen waarin je dus contact maakt met je vrouwelijk essentie om je in eerste instantie energetisch te reinigen van oude liefdes. Om je energetisch los te kunnen maken van het verleden is het zaak dat je allereerst je eigen kern, je vrouwelijke essentie, bekrachtigt zodat jij naar meer zelfliefde kunt terugkeren.  Door dit doen zet je jezelf en jouw behoeftes op de eerste plek.

Hervinden van je oerkracht

Verbinding maken met je oerkracht als vrouw maakt het makkelijker oude overtuigingen die ook energetisch in jouw lichaam opgeslagen zijn los te laten. Je gaat beseffen hoe krachtig en hoe waardevol je als vrouw bent en van daaruit creëer je een shift in bewustzijn. Oude pijn die jij onbewust hebt vastgehouden heeft geen greep meer op jou, met als gevolg dat je niet meer in dezelfde liefdeloze patronen verzeild raakt, omdat je jezelf als waardevol ziet.

Ook hier geldt dat Zelfliefde de sleutel is tot heling. Ik zie het als een groot cadeau voor elke vrouw die haar oerkracht hervindt. Want zo ontvouwen zich steeds meer krachtige, mooie en bewuste vrouwen die vanuit hun oerkracht hun leven scheppen en daardoor medeschepper zijn van een maatschappij waar Liefde centraal staat.

Door meer in contact gekomen te zijn met mijn vrouwelijke essentie heb ik het gevoel alsof er weer een puzzelstuk op zijn plek valt, maar ook het gevoel dat ik een stuk van mijzelf heb teruggevonden. Deze versterkte verbinding met mijn vrouwelijke essentie maakt dat ik nog meer in mijn Ik-ben-kracht kom en dus nog meer mijn stem kan laten horen, omdat ik nu diep vanbinnen kan voelen hoe waardevol mijn stem is. Zo is het ook met jouw stem: – I AM WOMAN SO hear me ROAR! Roar with me!

Deel 7 van de Latifa Reeks: Ik Ben

Als we alle Latifs hebben doorlopen en ons bewogen hebben van aanvaarden naar verlangen, van verlangen naar hoop, van hoop naar vertrouwen, van vertrouwen naar overgave en van overgave naar de liefde komen we aan in het Ik Ben latif.

We hebben een hele reis in onszelf gemaakt om in de kracht van het Ik Ben aan te komen.In het Ik Ben heerst de stilte. In deze stilte is de stem van onze Ziel te horen en heerst de eenvoud van het Zijn.

Om echt in je Ik Ben kracht te komen is een heel proces. Zoals je met de stukjes tekst over de Latifs misschien gemerkt hebt, kom je van alles tegen en komen plekken in jou die heling nodig hebben in beweging en zo aan het licht.

Wil je met mij op reis om jouw Ik Ben kracht terug te vinden en jouw vertrouwen in jezelf te verstevigen? Meld je dan aan voor de Latifa Ochtenden via info@spiritinmotion.today.

being-461672_1920

 

 

 

 

Deel 6 van de Latifa Reeks: Liefde

Als we de moed gevonden hebben om ons Ego, ons kleine Willen, los te laten en over te geven aan de Liefde, komen we aan in de Latif van de Liefde.

In de Liefde vinden we rust en vrede. We komen in feite aan bij onszelf, bij wie we werkelijk zijn. De terugkeer naar de liefde, onze Zelfliefde geeft kracht en vertrouwen. In de liefde komt alles samen en alles van ons mag er zijn, inclusief onze schaduwkanten, want liefde is alomvattend.

In deze Latif mag je jouw eigen liefde bekrachtigen door te zeggen: “Ik hou van mijzelf, ik ben helemaal goed zoals ik ben.”

Hier maken wij verbinding met ons hart, verbinding met onze Essentie. In de Liefde kun je ook pijn tegenkomen, want als jij jezelf met liefdevolle ogen beschouwt, kun je die plekken wellicht voelen en zien die heling nodig hebben. Plekken waar het licht van de liefde nog niet kon binnendringen, plekken die nog niet rijp waren om het licht tegemoet te treden.

Als je hiervan bewust bent, omarm deze plekken in vol mededogen en compassie en met alle liefde die in jou aanwezig is.

Vanuit de Liefde komen we aan in de laatste Latif, in de stilte van het Ik Ben.

plate-2056340_1920

 

 

Deel 5 van de Latifa reeks: Overgave

 

Als we genoeg vertrouwen in onszelf hebben, dan is het makkelijker om de controle los te laten en komen we aan in de Latif van Overgave. We geven ons over aan de wil van onze Ziel in plaats van ons Ego. Vaak zijn wij bang om de controle los te laten omdat we onszelf aan iets overgeven wat onbekend is, wat groter is dan onszelf, dan ons kleine ik.

Het Ego maakt ons wijs dat het niet goed is om los te laten, onveilig etc. en laat ons schuldig voelen als we los willen laten en het nog niet kunnen.We denken dat we het allemaal alleen kunnen en zelfs moeten, maar zitten daardoor onszelf en de leiding van boven voortdurend in de weg.

Terwijl ik dit schrijf komt een citaat in mij op vanuit het boek ‘De cursus in Wonderen’ waarin de universele wetten van de Liefde zijn beschreven en waarin je wordt geleid om meer vanuit Liefde te leven dan vanuit angst door je te overgeven aan de Liefde zelf:

“Wie zou proberen met de nietige vleugels van een mus te vliegen, wanneer hem de machtige kracht gegeven is van een adelaar?”

Wij worden zo klein en nietig als een mus als we ons niet aan de stem van de Liefde overgeven. Overgeven vraagt dat we de moed en de wil hebben om los te laten, want als jouw angst jou in weg zit blijf je in dát gevangen waarvan je bevrijd wilt worden. Maar als we onze moed verzameld hebben en bereid zijn om ons over te geven aan een Hogere Kracht, dan worden wij zo krachtig als een adelaar en kunnen we onze prachtige vleugels uitslaan en stralen in ons licht.

Bij Overgave laten we letterlijk het Ego los en zeggen in onszelf: “Hier ben ik.”Volledig los van elk oordeel, gedachte over wie we moeten zijn en gewoon accepteren wie we echt zijn: Liefde. We laten onze weerstand los, onze angst en we stellen ons open voor leiding van boven. Vaak als wij loslaten en ons openstellen voor hulp gebeurt er een wonder.

Loslaten is bevrijdend en maakt ruimte om de Liefde binnen te laten komen. Als jouw wezen alleen maar met angst gevuld is, hoe kan dan de Liefde jou bereiken Lief Mens?Is het dan niet fijner om alle barrières die je in jezelf opwerpt los te laten?

Overgave is een beweging die geoefend mag worden en niet vanzelfsprekend is. Dus als je met overgave bezig bent, wees mild en zacht naar jezelf toe als je merkt dat dit moeilijk voor je is.

Neem eens even een moment om te voelen; wat mag er nu in jou losgelaten worden? Bij welke situatie in jouw leven nu, is de controle vasthouden niet meer dienend? Wat gebeurt er in jou als je zegt: “Ik laat los en stel mij open voor leiding”?

Overgave aan alles wat is geeft rust, acceptatie en meer vrede en laat je landen in de Latif van de Liefde. En deze komt de volgende keer aan de beurt.faith-612461_1920

Deel 4 van de Latifa Reeks: Vertrouwen

Bewapend met Hoop, komen we aan in de latif van Vertrouwen. Vertrouwen is een beweging die zich vanbinnen af afspeelt en kan niet van buitenaf afgedwongen worden. Vertrouwen is iets dat langzaam groeit als een klein zaadje dat steeds maar in kracht toeneemt elke keer dat we onszelf in liefde bevestigen en dat we door anderen in liefde bevestigd worden, Van kleins af aan horen we meestal bemoedigende woorden die ons zelf vertrouwen opbouwen   maar ook soms niet liefdevolle woorden die juist ons zelf vertrouwen aantasten.

Woorden kunnen zo liefdevol maar ook zo beschadigend zijn en bepalend voor ons gevoel van Eigenwaarde, We moeten het vertrouwen vanbinnen kunnen voelen zodat wij zijn kracht kunnen aanboren. Als we dit niet vanbinnen voelen en vooral geloven dan zullen de woorden van anderen die tegen ons zeggen om vertrouwen te hebben, nooit binnen onze kern dringen. Zonder vertrouwen kun je geen huis van liefde in jezelf bouwen. En dan heerst de angst. Daarom is het wezenlijk dat jij jezelf jouw eigen vertrouwen geeft.

Neem is even een moment om te voelen wat het met je doet als je tegen jezelf zegt: Ik vertrouw. Ik vertrouw op mijzelf. Neem is waar wat voor fysieke en of emotionele reactie dit teweeg brengt omdat jezelf dit vertrouwen helemaal geeft.

Breid dan de gewaarwording uit door te zeggen: ik vertrouw op mijn pad. Ik vertrouw dat er voor mij gezorgd wordt. Ik vertrouw in de leiding van mijn Ziel. En ik vertrouw erop dat alles wat ik nodig heb voor mijn pad, er zal zijn.

Het is onmogelijk om constant in het Vertrouwen te zijn omdat ons Ego graag in de melk wil brokkelen en ons naar de Angst brengt. Juist dan is het een kunst om in het Vertrouwen weer op te pakken en erin te blijven.

Als ik ervan bewust ben dat ik in de angst zit en niet in het Vertrouwen, dan vraag ik om hulp en stel mij open voor de leiding van boven. Dit maakt mij rustig en laat mij beseffen dat de Liefde er altijd is en dat ik even voor een moment de verbinding met de Liefde ben kwijtgeraakt Dit verlies is tijdelijk en houdt dus ook in dat ik mij opnieuw met de liefde kan verbinden en geen ruimte overlaat voor de angst.

Met vertrouwen in mijn hart kan ik eerder loslaten en mij overgeven aan dat wat is. Ik laat de controle los en daarmee maak ik ruimte voor mijn Ziel om de leiding aan het stuur te nemen in plaats van mijn Ego.

Vanuit Vertrouwen, kom ik aan in de Latif van Overgave. Maar die komt volgende keer aan de beurt.

 

anchor-1227607_1280

Deel 3 van de Latifa Reeks: Hoop

Hoop is een woord dat richting geeft aan je verlangen. Zonder hoop kunnen we onze verlangens niet verwezenlijken. Daarom komt hoop juist na de Latif van verlangen omdat de energie van hoop een onlosmakelijk onderdeel is van verlangen. We hopen allemaal op iets en dat is meestal een verandering van onze huidige situatie. Hoop is een deel van ons mens-zijn. Ongeacht onze kleur, ras, geslacht, cultuur etc. maakt hoop deel uit van het leven.

Hoop geeft ons kracht om door te gaan op ons pad, ondanks de obstakels die we soms moeten overwinnen om te groeien. Hoop opent de wereld van mogelijkheden. Hoop laat ons vechten voor dát waarin we geloven. Hoop opent ons hart en laat ons onze energie richten op die dingen die ons blij maken, die wij als Ziel nodig hebben.

Met hoop kunnen we beter verbinding maken met de energie van vertrouwen. Zonder hoop is er geen vertrouwen en zonder vertrouwen is er geen innerlijke kracht. Hoop haalt je uit de wanhoop. Want op de bodem van de wanhoop ligt hoop. Als je helemaal tot de bodem bent gezakt, dan kun je niets anders dan naar boven klimmen, stap voor stap, ondersteund door de hoop.

Voor mij is de zonnebloem een symbool van hoop. Reikend naar het zonlicht, wacht de zonnebloem totdat de stralen van licht hem bereiken in de hoop dat hij verder kan bloeien en zijn kracht mag toenemen. En diep vanbinnen wetende dat dat ook gaat gebeuren.

Volgende keer, ga ik het over vertrouwen hebben.

Om je hoop te geven, verwijs ik graag  Hier naar mijn klein verhaaltje over de kleine bol.

Heb een fijne dag, vol hoop!

sun-flower-179010_1920

Deel 2 van de Latifa Reeks: Verlangen

Verlangen- een woord dat de beweging van onze Ziel weerspiegelt om ons te brengen naar een staat van vreugde en liefde.

Jouw Ziel spreekt met jou via jouw verlangen. Want jouw verlangen maakt jou tot de mens die je bent en is heel eigen. Wat mijn Ziel voor mij verlangt kan verschillen van dat waarnaar jouw Ziel verlangt.

Het Verlangen zit diep in ons genesteld, soms zo diep dat wij geen verbinding ermee kunnen hebben en dus zijn stem niet kunnen horen. Soms is ons verlangen verborgen en vergeten door angst. Angst om belachelijk gemaakt te worden door de omgeving, angst om de grootsheid ervan te willen en kunnen voelen.

Angst dat we niet goed genoeg zijn om ons verlangen te kunnen verwezenlijken. Maar ook de angst voor verandering. Want op het moment dat wij gehoor aan onze verlangens geven, vindt er een verschuiving in ons plaats. We houden ons niet meer klein, maar creëren de ruimte vanuit liefde voor het ontwaken van onze diepste verlangens.We zeggen hiermee: “Dit is een stuk van mij en dat er mag zijn.”         Deze verschuiving kan soms heel overweldigend zijn. Zo overweldigend, dat we het liever safe willen spelen en zo doen alsof we geen verlangens hebben. Maar als we dit doen wijzen wij een wezenlijk deel van onszelf af.

Wat is jouw diepste verlangen? Kun jij jouw diepste verlangens misschien nog niet voelen door oude pijn van onvervulde verlangens? De Latifa brengt jouw diepste verlangens in beweging en maakt ze wakker. Als jij bereid bent om de stem van jouw verlangens te horen, dan nodig ik je graag uit om samen met mij jouw verlangens verder te laten ontwaken in de Latifa workshop vanaf 5 september.

Heb je deel 1 gemist waarin ik uitleg geef over ‘De Latifa Ochtenden’ Workshop en over de eerste kwaliteit van Aanvaarden vertel? En heb jij het filmpje gemist waarin ik de Latifa laat zien? Klik Hier

Tot de volgende keer waar ik het over Hoop zal hebben.

 

Deel 1 van de Latifa Reeks: Aanvaarden

In deze artikelen over het Latifa Gebed besteed ik  aandacht aan de 7 kwaliteiten van de Latifa.

Latif betekend zachte aanraking in bewustzijn en in de Latifa gaan wij 7 plekken in ons lichaam wakker maken die aan 7 kwaliteiten gekoppeld zijn: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, loslaten, liefde, ik ben.
De Latifa maakt deze kwaliteiten in jou wakker en brengt jou daardoor in beweging. Dingen die onbewust waren, krijgen opeens de ruimte om aan het licht te komen. Je komt op een diepere laag terecht in jezelf en daardoor is het alsof je een innerlijk anker in jezelf creëert waardoor jij meer met jezelf verbonden bent en sterker in de wereld staat.
Ik heb een filmpje gemaakt om precies te laten zien hoe de Latifa in zijn werking gaat. 
Klik hier voor de link:https://youtu.be/v4ScJN9KiQY  Aan het einde van het filmpje heb ik het over de startdatum van 5 september. Dit is een ouder filmpje en dus is die datum niet meer van toepassing.

Vandaag wil ik het over de kwaliteit van aanvaarden hebbe . Voor mij heeft aanvaarden te maken met acceptatie. Acceptatie van alles wat is. Acceptatie van mijzelf. Acceptatie van mijn menszijn met alles erop en eraan. Bij deze Latif erken jij je bestaansrecht als mens. Ja, Ik mag er zijn –Ik Besta!Aanvaarden betekend ook meebewegen met alles wat zich in mijn leven voordoet en niet de stroom willen sturen, maar deel van de stroom van het leven zijn. Als ik contact met deze Latif maak, dan sta ik even stil hoe ik nu in het leven sta zonder oordeel. Alleen maar voelen, oh ja hier ben ik dus vandaag: In de flow, niet in de flow, in de weerstand. Ik voel ook: Alles is ok. Wat ik voel, het mag er zijn en dat geeft ruimte. Dit is ook het moment voor mij om goed te luisteren wat zich vanbinnen aandient, mijn innerlijke stem dus aanvaarden en volgen.

Volgende keer ga ik over verlangen schrijven, Fijne dag!

Tijd voor Innerlijke Schoonmaak- de Kelder van je Ziel opruimen

Dit artikel is gepubliceerd geweest op Nieuwetijdskind Magazine en mag pas na 2 weken na publicatie op mijn eigen website verschijnen.

Tijd voor Innerlijke Schoonmaak

“Opruimen, Opruimen, Opruimen” zegt mijn innerlijke stem als ik even overspoeld wordt door een golf van emotie en aan het wankelen ben. Je bent de kelder van je Ziel aan het schoonvegen. “Ga door en geef niet op want het is het meer dan waard.”

Dus dit is dan wat er gebeurd als jij je liefdesschrik, je emotionele pijn, erkent en toelaat. Het hek van de dam van de emoties gaat eraf en je hebt het gevoel niet meer te kunnen zwemmen. Herken je dat? En voor een moment heb je echt het gevoel dat je er niet meer uitkomt. Maar gelukkig is dat niet waar, tenzij jij het zelf gelooft. Want alles waaraan je aandacht geeft, groeit. Opruimen om los te kunnen te laten, maar hoe doe je dat nou?

Wat laat je nu los?

Stel je voor dat je nu in de kelder van je Ziel duikt. Dit kun je doen door je te focussen op je ademhaling en je voeten goed op de grond te voelen. Hoe ziet de kelder eruit, is hij donker?  Vol met spinnenwebben, verlaten? Stel je nu voor dat je oude dozen vindt. In wat voor staat zijn ze en wat voel je als een doos opent. Misschien voel je angst omdat je de doos zo lang hebt verstopt of maak je excuses om de doos toch maar niet te openen. Laat het er allemaal zijn en zet gewoon door. Omarm je angst en adem. Er kan niets gebeuren, ook al fluistert er een stem : “Nee niet doen, het is te gevaarlijk om los te laten. Je weet niet wat zich aandient na het loslaten dus speel het maar op safe”. Dat is gewoon de stem van je ego die bang is voor zijn eigen dood. Want als je niet meer naar hem luistert maar wel naar de stem van jouw hart, heeft de stem van angst geen grip meer op je.

Vraag dan aan je ziel welke doos met oude rommel nu weg mag. Kijk eens naar de inhoud van de doos: voor ieder is de inhoud anders en staat bijvoorbeeld voor oude pijn van het verleden, verstopte emoties en of gedragspatronen.

Vraag eens aan je ziel of je die doos nog nodig hebt en vraag op welke manier het beste is om met de doos om te gaan. Het kan zijn dat je een brief van vergeving schrijft aan jezelf of aan het verleden of aan vorige geliefdes om echt los te kunnen laten. Of iets moet weggooien wat je steeds terug aan de pijn herinnert.

Luister goed en volg dan je innerlijke leiding, geloof mij het werkt bevrijdend. Waarom zou je ballast met je met jezelf meesjouwen als je die gewoon overboord kunt gooien? Je kunt niet een nieuw begin maken als je nog aan het oude vasthoudt. Ergens las ik “Let God fill you” en ik besef dat je jezelf niet met liefde kunt vullen als je kelder van je Ziel opgevuld is met rommel.

Als wij ons systeem niet opruimen, blokkeren wij energetisch onze eigen levensstroom.

Het is namelijk zo dat als je geen aandacht geeft aan je ‘rommel’, de rommel groter wordt en tot stagnatie leidt. Dan voelt het leven een beetje als stroop. Jij hebt dus de keuze om dat wat nog aan jou kleeft los te maken met heel veel liefde en respect.

Als je bijvoorbeeld je kamer al een lange tijd niet hebt opgeruimd, dan voelt de energie zwaar en de stof kleeft aan de meubels. Maar als je met een schoon doek de kamer schoonmaakt, dan voelt de kamer wee fris en opgeladen met positieve energie. Dat gevoel krijg je als je van binnen opruimt en loslaat.

Hoe om te gaan met Emotie

Op het moment dat je de doos openmaakt kan er van alles gebeuren. Emoties kunnen loskomen, pijn wordt weer gevoeld en dat kan soms heel overweldigend voelen. De vraag is hoe ga je met de golf van emoties om, blijf je zwemmen of ga je kopje onder?  Als je je emoties vrije baan geeft om er te mogen zijn is er altijd een keuze: in de emotie blijven hangen en de gedachtes te geloven die met die emotie gepaard zijn of mee bewegen en de emotie over je heen laten komen, hem zien en erkennen voor wat hij is en dan weer loslaten.  “Dag emotie, ik zie en begroet je maar heb je nu niet meer nodig” is een zin die ik vaak toepas. Het accepteren van de emotie is al voldoende om deze te laten gaan. Weerstand ertegen vergroot de emotie. Ik wil hier ook even bij zeggen dat dit mij soms helemaal niet lukt, en dan is dat wat er is en dan is het beste dat gegeven te accepteren en geen oordeel te vellen.

Vaak laten we een donkere wolk van emoties en negatieve gedachtes over ons hoofd sudderen en vergeten wij dat wij de kracht hebben om de donkere wolk open te breken, door te beseffen dat wij de stem van de angst aan het volgen zijn in plaats van de liefde. Er is altijd een keuze: of wij geven gehoor aan de stem van het ego of we luisteren naar de stem van de liefde. Alleen vergeten wij soms dat die keuze er is als wij in de ban van onze emoties zitten.

Dansend tussen angst en liefdehart-ritme-stress

Ons menszijn wordt voortdurend bepaald door de dans tussen angst en liefde en die tussen twijfel en vertrouwen.  Soms zitten wij helemaal in het vertrouwen en dan zitten we ook in onze flow en we voelen ons fantastisch. Maar er komen dan ook weer momenten wanneer we helemaal niet in de flow zitten en dan gaan we ons onnodig zorgen maken. Deze momenten zijn nodig om te voelen of je echt nog afgestemd bent op je hart en te checken: ben ik nog op koers of heeft ergens de angst mijn koers gewijzigd? En wellicht te vragen wat de volgende stap is van binnen en niet van buiten.

Jouw Ego zal proberen jou te overtuigen dat het niet goed is, dat je niet in de flow bent, maar in feite ben je dat wel: in de flow van de groei naar zelfliefde, hoewel het ongemakkelijk aanvoelt.

Zo binnen, zo buiten

In deze tijden van grootschalige veranderingen zijn die shiften buiten ons weerspiegeld in ons binnenste. We moeten door onze chaos heen bewegen om ruimte te maken voor de geboorte van een meer hart gedragen planeet, voor een meer hart gedragen JIJ en iedereen weet  het, een geboorte gaat niet zonder slag of stoot.

Door onze innerlijke veranderingen worden wij meer bewust van al onze emoties en vergroten zo ons bewustzijn. We zijn bedoeld om alle emoties te ervaren, deze helpen ons te aarden en te voelen en onze hogere en lagere energieën in een lijn te brengen zodat jij  jezelf nog meer met liefde en licht kunt vullen.

Daarbij hoort ook dat we niet constant in de liefde kunnen zijn, tenzij wij verlicht zijn en dan hebben we alles geleerd wat we moeten leren op aarde. Licht en donker zijn alle twee nodig en de donkere kanten, eigenlijk onze schaduwkant, mogen net zoveel omarmd worden als jouw lichte kanten omdat beide deel van jezelf uitmaken. Om terug te gaan naar de analogie van de oude doos: om de oude doos in de donkere kelder van je ziel open te kunnen maken is licht nodig. Je moet het licht in de kelder aandoen: het licht van erkenning geven aan de inhoud van de doos, maar ook hem op waarde schatten voor dat wat hij je gegeven heeft. Hij heeft je tot nu toe gediend, maar omdat hij niet meer nodig is verdient hij een waardig afscheid. De doos maakt deel uit van JOUW, als mens, hoe donker het verleden ook mag zijn, hoe pijnlijk de herinneringen. We mogen licht en donker in onszelf omarmen. Dat is onze blijvende uitdaging.

En om af te ronden, citeer ik graag het gedicht van de schrijver Paulo Coelho over zijn boek ‘De strijders van het licht’, want wij voeren allemaal een innerlijke strijd tussen angst en liefde en kunnen ons ook het beste bewapenen met Geloof, Hoop en Liefde. Voor mij vertaal ik dit naar “Ja ik ben op weg en ik blijf in mijzelf geloven en laat mij leiden door mijn hart!”Zwaard van Aartsengel Michael

“EEN STRIJDER VAN HET LICHT kent zijn zwakke kanten. Maar hij kent ook zijn sterke kanten.

Sommige van zijn kameraden klagen onophou­delijk: “De anderen hebben meer geluk”.

Misschien hebben ze gelijk. Maar een strijder laat zich hierdoor niet ontmoedigen; hij zal probe­ren het optimale uit zijn talenten te halen.

Hij weet dat de kracht van de gazelle in de behendigheid van zijn sprongen ligt, en de kracht van de meeuw in de trefzekerheid waarmee hij naar de vis duikt. De strijder van het licht heeft ge­leerd dat een tijger niet bang is voor de hyena om­dat hij weet hoe sterk hijzelf is.

Dus gaat hij na waarop hij zich verlaten kan. En nooit vergeet hij zijn uitrusting te inspecteren die uit drie dingen moet bestaan: geloof, hoop en lief­de.

Als deze drie aanwezig zijn, aarzelt hij niet om door te gaan.”

Lief mens, laat je niet ontmoedigen door al je worstelingen, vertrouw dat je op koers bent naar de terugkeer naar de liefde in jezelf en wees trots op waar je nu staat en blijf naar voren kijken en niet achterom. Je doet het goed!

 

%d bloggers liken dit: