Cursus Het Latifa Gebed – De weg naar Eigenheid

Jij bent die Unieke, want in werkelijkheid ben je rechtschapen en lieflijk en doordrenkt van Zelf. 
Je bent je eigen vogel, je eigen prooi en je eigen valstrik; 
je bent je eigen ereplaats, je eigen vloer en eigen dak. 
De eigenheid is dat wat in zichzelf bestaat. 
Het ongeluk is dat wat van die eigenheid is afgeraakt.”
Rumi

Lief Mens,

Hoe zou het zijn

  • Om een plek te hebben die helemaal voor jou is? Een plek waar je helemaal jezelf mag zijn los van het Mama zijn of Partnerzijn, los van alle rollen?
  • Tijd te hebben waarin jij je Eigenheid bekrachtigt?
  • Ruimte te creëren voor jouw Vrije Wil?

De Latifa-bijeenkomsten geven je deze mogelijkheid en geven je de ruimte om te onderzoeken wat er in je onderbewuste speelt. De Latifa opent een bewustzijnsproces waarin je via een geleide meditatie in 7 stappen een dieper bewustzijn doorloopt om terug te keren naar wie je werkelijk bent.

De Latifa bestaat uit 7 Latifs: Elke Latif is verbonden met een menselijke kwaliteit in het lichaam. Latif betekent zachte aanraking in bewustzijn en door de Latif op je lichaam aan te raken, maak je de kwaliteiten van deze Latif wakker. De verborgen kwaliteit kan gewekt worden en gaat in je leven zichtbaar worden. Dat wat zich tot nu toe heeft verborgen, komt aan het licht.

De Latifa-bijeenkomsten worden gehouden in een kleine, intieme sfeer op 7 ochtenden. Gezamenlijk gaan we op een innerlijke reis naar de kwaliteiten van aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, loslaten, liefde en komen uit in de stilte van het “ik ben”.

De Latifa is oorspronkelijk een gebed vanuit het Soefisme en is bedoeld om je waardigheid als mens te bekrachtigen. Het is een heel krachtig gebed en heeft als gevolg je sterker met je Ik Ben kracht te verbinden en je te laten herinneren dat je Liefde bent.  Deelnemers voelden zich krachtiger, meer zelf vertrouwen hebben en lichter omdat zij meer ruimte voor liefde in zichzelf hebben kunnen creëren.

Spreekt dit jou aan en wil je meedoen? Meld je dan aan via info@spiritinmotion.today.

Meer weten? Klik hier . Ik heb ook een opname gemaakt van de Latifa om een betere indruk te krijgen.  Klik hier  voor de Latifa en klik hier voor de verdiepende oefening.

De Latifa is een doorgaande reeks van 7 weken die het gehele jaar doorgaat mits er voldoende deelnemers zijn.  De volgende reeks  staat gepland vanaf donderdag 25 oktober.

Praktische gegevens:

Data: 25/10, 1/11, 8/11 ,15/11, 22/11, 29/11, 6/12

Adres: Willemsweg 221

Tijd: 10-12 uur

Kosten:  154 euro  voor 7 ochtenden ( 22 Euro per ochtend) Let op deze reeks kan niet apart gevolgd worden.

Graag het bedrag voor 25 oktober overmaken naar E.D.Zwikker TRIO NL76 0198 0984 72